Kurser og kompetansegivende utdanning innen Psykisk stress- og krisebearbeidelse

Vår undervisningsvirksomhet omfatter videreutdanning, fagseminarer, nettverkskonferanser og kurs for kompetanseutvkling/kompetanseheving for kriseteam, kommuner, bedrifter, etater, organisasjoner m.m
print
Publisert mandag 24. januar 2011
Kurser og kompetansegivende utdanning innen Psykisk stress- og krisebearbeidelse

Videreutdanning

Videreutdanning i Psykisk stress- og krisebearbeidelse (Psykotraumatologi RITS®) 
Info om studiet finner du på høyre side under Psykotraumatologi RITS® 

Praktisk rettede kurs for kriseteam, kommuner, bedrifter m.m.

Her finnes kortere kurs som gir kompetanseutvikling/kompetanseheving for kriseteam, kommuner, bedrifter, etater og organisasjoner innen psykososial håndtering av stress- og krisesituasjoner. Dette er kurs som kan bestilles og gjennomføres bedriftsinternt, oppdragsgiver kan samarbeide med flere interessenter eller man kan delta på åpne annonserte kurs


Kollegastøtteutdanning for innsatsetater (EFOK - Emosjonell Førstehjelp Og Krisehåndtering)

Fagseminarer

Seminarer med vekt på fordypning innenfor særskilte områder av psykisk stress- og krisebearbeidelsePsykotrauma

 

Nettverkskonferansen Psykotrauma

Årlig søkes gjennomført Nettverkskonferansen Psykotrauma.
Arrangementet veksler mellom Norge og Danmark.

Våre kurs/utdanningstilbud
Kollegastøtteutdanning for innsatsetater EFOK (Emosjonell førstehjelp og Krisehåndtering)

Kollegastøtteutdanning for innsatsetater EFOK (Emosjonell førstehjelp og Krisehåndtering)


STUDIEPLAN Videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse (Psykotraumatologi RITS)

STUDIEPLAN Videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse (Psykotraumatologi RITS)


Kurs for kriseteam, kommuner, bedrifter, etater, organisasjoner m.m

Psykososial håndtering av stress- og krisesituasjoner


SOSCON -Institutt for krisehåndtering

Solsidevegen 265
NO-2686 LOM

Tlf: +47 91 35 37 71
E-post: tone@soscon.com

Kontakt oss i dag

Nettstedet er tilrettelagt med MOOWE

MOOWE er et webbasert system for publisering av informasjon på Internett. MOOWE benyttes for å lage
alt fra enkle hjemmesider, til store sammensatte nettsteder med avansert språkhåndtering.
Dette nettstedet benytter MOOWE Basic og DotNetNuke

Logg inn

 

Copyright 2015 SOSCON

Solsidevegen 265, NO-2686 Lom| Tlf: +47 91 35 37 71
tone@soscon.com | Org nr:  NO 955 133 250