Utdanninger, konferanser og kurs

print
Publisert torsdag 17. februar 2011
Utdanninger, konferanser og kurs
Vår undervisningsvirksomhet omfatter videreutdanning, fagseminarer, nettverkskonferanser og kurs for kompetanseutvkling/kompetanseheving for kriseteam, bedrifter osv.

Videreutdanning

Videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse

Fagseminarer

Seminarer med vekt på fordypning innenfor særskilte områder av psykisk stress- og krisebearbeidelse f.eks. krigstraumer, barn i krise osv.

Nettverkskonferanser

Årlig gjennomføres Psykotrauma - sted veksler mellom Norge, Sverige og Danmark.

Kurs

Her finnes kortere kurs som gir kompetanseutvikling/kompetanseheving for kriseteam, innsatsetater, bedrifter og organisasjoner innen psykososial håndtering av stress- og krisesituasjoner. Dette er kurs som kan bestilles og gjennomføres bedriftsintert, oppdragsgiver kan samarbeide med flere interessenter eller man kan delta på åpne annonserte kurs.

Inngå gratis forhåndsavtale med SOSCON

Slik kan vi bistå din bedrift bedre, og dere får rabattert pris på bistand!

Tlf: +47 91 35 37 71
E-post: post@soscon.com

SOSCON -Institutt for krisehåndtering

Solsidevegen 265
NO-2686 LOM

Tlf: +47 91 35 37 71
E-post: tone@soscon.com

Kontakt oss i dag

Nettstedet er tilrettelagt med MOOWE

MOOWE er et webbasert system for publisering av informasjon på Internett. MOOWE benyttes for å lage
alt fra enkle hjemmesider, til store sammensatte nettsteder med avansert språkhåndtering.
Dette nettstedet benytter MOOWE Basic og DotNetNuke

Logg inn

 

Copyright 2015 SOSCON

Solsidevegen 265, NO-2686 Lom| Tlf: +47 91 35 37 71
tone@soscon.com | Org nr:  NO 955 133 250