Kurser og kompetansegivende utdanning innen Psykisk stress- og krisebearbeidelse

Vår undervisningsvirksomhet omfatter høgskolegodkjent videreutdanning, fagseminarer, nettverkskonferanser og kurs for kompetanseutvkling/kompetanseheving for kriseteam, kommuner, bedrifter, etater, organisasjoner m.m
Publisert mandag 24. januar 2011
Kurser og kompetansegivende utdanning innen Psykisk stress- og krisebearbeidelse

Høgskolegodkjent videreutdanning

Videreutdanning i Psykisk stress- og krisebearbeidelse (Psykotraumatologi RITS®) - inntil 60 studiepoeng.
Studiet gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Hedmark - Campus Elverum
Info om studiet finner du på høyre side under Psykotraumatologi RITS® 

Praktisk rettede kurs for kriseteam, kommuner, bedrifter m.m.

Her finnes kortere kurs som gir kompetanseutvikling/kompetanseheving for kriseteam, kommuner, bedrifter, etater og organisasjoner innen psykososial håndtering av stress- og krisesituasjoner. Dette er kurs som kan bestilles og gjennomføres bedriftsinternt, oppdragsgiver kan samarbeide med flere interessenter eller man kan delta på åpne annonserte kurs


Kollegastøtteutdanning for innsatsetater (EFOK - Emosjonell Førstehjelp Og Krisehåndtering)

Fagseminarer

Seminarer med vekt på fordypning innenfor særskilte områder av psykisk stress- og krisebearbeidelsePsykotrauma

 

Nettverkskonferansen Psykotrauma

Årlig søkes gjennomført Nettverkskonferansen Psykotrauma.
Arrangementet veksler mellom Norge, Sverige og Danmark.