Eksamener
STUDIEPLAN Høgskolegodkjent videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse (Psykotraumatologi RITS)

STUDIEPLAN Høgskolegodkjent videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse (Psykotraumatologi RITS)


Viktig info fra Høgskolen vedr. eksamener

Viktig info fra Høgskolen vedr. eksamener


Søknad/Påmelding til Høgskolen eksamen emne 1 2017


Påmelding til Høgskolen for eksamen emne 2 2017


Påmelding til Høgskolen for eksamen emne 3 2017


Forelesning internt for Norske Kvinners Sanitetsforening, Fornebu, 7.april 2018

Forelesning internt for Norske Kvinners Sanitetsforening, Fornebu, 7.april 2018


Datoer for påmeldinger til eksamener 2017


Emne 1: Oppmeldingsfrist: 20.januar til både Høgskolen og SOSCON

Start eksamen: 20.februar    Innlevering 13.mars (3 uker hjemmeeksamen)
Avgift Høgskolen NOK 2800,- + Semesteravgift NOK 445,- + Avgift SOSCON NOK 1300,-


Emne 2:  Oppmeldingsfrist: 31.mars til både Høgskolen og SOSCON

Du må ha tatt eksamen emne 1 for å kunne ta eksamen emne 2!
Avgift Høgskolen NOK 2800,- + Semesteravgift NOK 445,- + Avgift SOSCON NOK 1300,-

DENNE EKSAMEN ER FOR DELTAGERE SOM HAR GJENNOMFØRT TRINN 5 OG 6 , SAMT HAR INNLEVERT 2 CASE (Are)


Emne 3:  Oppmeldingsfrist: 2.oktober til både Høgskolen og SOSCON

Start eksamen: 23.oktober   Innlevering 18.desember (8 uker)

Du må ha tatt eksamen emne 1 og 2 for å kunne ta eksamen emne 3
Avgift Høgskolen NOK 4500,- + Semesteravgift NOK 445, + Avgift SOSCON NOK 1300,-Husk at muighet for studiepoeng bilr borte etter 2018.

Bestått eksamen Emne 2 er at kandidaten da eller tidligere har deltatt på trinn 5 og 6 samt har levert 2 case pr.mail eller direkte til Are Holen på kursene.


GENERELT FOR ALLE EKSAMENERVil du være med så ta kontakt med oss pr.mail.


Du må melde deg opp til eksamen, både til SOSCON og Høgskolen.

Til SOSCON tone@soscon.com sender du en mail med navn og fakturaadresse.
Til Høgskolen sender du det aktuelle skjemaet du finner til venstre på denne siden.Du må betale avgiftene før du kan gå opp til eksamen.

Nettstedet er tilrettelagt med MOOWE

MOOWE er et webbasert system for publisering av informasjon på Internett. MOOWE benyttes for å lage
alt fra enkle hjemmesider, til store sammensatte nettsteder med avansert språkhåndtering.
Dette nettstedet benytter MOOWE Basic og DotNetNuke

Logg inn