Internkurs
B Kurs Internt Blostrupmoen, 19.-20.februar 2016

B Kurs Internt Blostrupmoen, 19.-20.februar 2016


Kurs for kriseteam, kommuner, bedrifter, etater, organisasjoner m.m

Psykososial håndtering av stress- og krisesituasjoner


 

Nettstedet er tilrettelagt med MOOWE

MOOWE er et webbasert system for publisering av informasjon på Internett. MOOWE benyttes for å lage
alt fra enkle hjemmesider, til store sammensatte nettsteder med avansert språkhåndtering.
Dette nettstedet benytter MOOWE Basic og DotNetNuke

Logg inn